درسی

عوامل موثر در یادگیری
  • ۰ دیدگاه -
  • 319 بازدید

عوامل موثر در یادگیری

مقدمه یادگیری (learning discomfort )یک فرایند است. در هر فرایند عوامل و متغیرهایی در حال تعاملند. نوع و شدت تعامل ، تغییرات گوناگونی را به […]