برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی در مدرسه

مورخ 7 آذرماه 1401 اولین جلسه با اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه امام حسین (علیه السلام) دوره دوم برگزار شد.

به گزارش تبار، به همت سرکارخانم اجباری معاونت پرورشی دبیرستان دخترانه امام حسین (علیه السلام) دوره دوم ، اولین جلسه توجیهی اعضای شورای دانش آموزی برگزار شد. موارد عنوان شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد:

-آشنا کردن دانش آموزان با وظایف و کارهای شورا در طول سال تحصیلی

-معرفی و شرح کامل کمیته ها و وظایف هر کدام

-تعیین هر دانش آموز برای کمیته مربوطه با مشورت و انتخاب دانش آموز براساس علایق و استعدادها

-اهدا حکم های صادر شده و کارت های شناسایی برای دانش آموزان از طرف آموزش و پرورش

همچنین قرائت سوگندنامه و آرزوی موفقیت برای یکایک اعضا پایان بخش جلسه شورای دانش آموزی بود.

انتهای پیام/


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20