انتخابات شورای دانش آموزی برگزار شد

مورخ 19 آبان ماه 1400 انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه امام حسین(علیه السلام) دوره دوم ، با حضور تمامی دانش آموزان برگزار شد.

به گزارش تبار، تقویت و تمرین مسولیت پذیری و مشارکت جویی در مدرسه توسط دانش‌آموزان؛ بهره مندی از توانمندی و تقویت مسئولیت پذیری در نسل آینده کشور؛ تحقق شعار دانش‌آموز محوری و دانش‌آموز باوری در آموزش و پرورش؛ مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم گیری و تصمیم سازی؛ تربیت نیروی انسانی و شهروند با بصیرت سیاسی و اجتماعی؛ تکریم عملی دانش‌آموزان و استفاده از دیدگاه‌های آنان در بهبود امور تربیتی و آموزشی مدرسه از جمله اهداف برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی است. در همین راستا انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه امام حسین(علیه السلام) دوره دوم ، با حضور تمامی دانش آموزان برگزار شد.

انتهای پیام/


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20